Menu

GFS - samlet for byen

image
05. juni 2021 kl. 11:40
Kære medlem af GFS
På vegne af hele Hovedstyrelsen i Galten Forenede Sportsklubber (GFS), vil vi gerne takke jer for jeres tålmodighed og vedholdenhed under Corona-nedlukningen.
Tak fordi I fortsat ser GFS som jeres foretrukne fællesskab til motion og aktivt samvær. Vi har savnet jer, og alt det vi plejer at gøre sammen. Vi håber, at andet halvår af 2021 kan blive så tæt på normalt som muligt, og vi dermed kan få vores helt almindelige foreningsliv tilbage igen.
 
Noget vi også har savnet meget er Byfest, som med jeres hjælp og deltagelse plejer at være årets festlige højdepunkt og et traditionsrigt mødested for hele Galten-Skovby. Derfor pusler vi også med en eller anden form for erstatning for Byfesten til efteråret. Mere om det på et senere tidspunkt…
 
Midt i det alt sammen er der sket det, at Galten Tennisklub er kommet ind under GFS paraplyen og derfor vil vi gerne tilbyde jer som eksisterende medlemmer af GFS et medlemskab af Galten Tennisklub for bare 100 kr. for resten af sæsonen.
Indmeldelse kan ske via. Galtentennisklub.dk
 
Med ønske om en rigtig god sommer, ser vi frem til at mødes med jer igen under helt almindelige omstændigheder efter sommerferien.
 
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget, GFS
Line Rostgaard Jørgensen, Kasserer 
Søren Riis, Næstformand
Carsten Bach, Formand